top of page

PARODONTOLOGIE: INFORMATIE EN BEHANDELINGEN

EEN OPTIMALE MONDZORG DRAAGT BIJ TOT UW ALGEMENE GEZONDHEID

Bloedend tandvlees, de aanwezigheid van overdreven tandsteen of een blootliggende tandhals, het lijken misschien kleine ongemakken. Maar in functie van een goede mondgezondheid dienen zij deskundig en vooral tijdig aangepakt worden. Zo niet kunnen zij aanleiding geven tot ernstige gebitsproblemen die in het slechtste geval ook de kans op long-, hart- en vaatziektes kunnen verhogen.

Met haar tandheelkundige specialisatie Parodontologie en Implantologie behandelt Catherine Cox in haar praktijk precies die aandoeningen van de steunweefsels rond de tanden, waaronder het tandvlees en het kaakbeen. 

Ter voorbereiding van en bij wijze van nazorg, vindt u op onze website ook de nodige interessante én belangrijke documenten.

HIERONDER VINDT U EEN OVERZICHT VAN DE MEEST VOORKOMENDE AANDOENINGEN:

PARODONTALE AANDOENINGEN

GINGIVITIS

Onder gingivitis wordt de eerste fase van ontstoken tandvlees verstaan. Gezond tandvlees heeft een roze kleur. Tandplak op de tanden en kiezen kan een ontsteking van het tandvlees veroorzaken. Wanneer dit niet gezond of ontstoken is, wordt dit vaak roder en is het gezwollen. Het gaat ook sneller bloeden tijdens het poetsen van uw tanden. Als gingivitis zich verder ontwikkelt, dan spreken we over parodontitis. 

PARODONTITIS

Wordt gingivitis erger? Dan kan de ontsteking zich uitbreiden van de tandvleesrand naar het daaronder gelegen kaakbot. Dit kan uiteindelijk leiden tot parodontitis. Door parodontitis kan kaakbot verdwijnen en er voor zorgen dat tanden los gaan staan en uiteindelijk zelfs verloren gaan.

TERUGTREKKEND TANDVLEES

Terugtrekkend tandvlees is een gekend probleem. De kans dat u hiermee te maken krijgt, wordt groter naarmate u ouder wordt. Het positieve is dat er zeker iets aan gedaan kan worden. Het is herkenbaar door roodheid, bloodliggende tandhalzen en gezwollen en bloedend tandvlees. Soms is er ook een vieze smaak of slechte adem.

HYPERTROFISCH TANDVLEES

Bij hypertrofisch tandvlees doet zich net het omgekeerde voor, het betreft de overgroei van tandvlees. Die kan worden veroorzaakt door bacteriën, mondademhaling, medicatiegebruik, systemische afwijkingen en/of genetische factoren. Via een eenvoudige ingreep kan het overtollige tandvlees gecorrigeerd worden. Om een langdurig gunstig resultaat te bekomen, moeten de oorzakelijke factoren ook bekeken worden.

BEHANDELINGEN PARODONTOLOGIE

Initiële behandeling

Orale chirurgie

Orale chirurgie kan nodig zijn bij verschillende problemen; zowel vanuit esthetisch oogpunt als functionele redenen. Voorbeelden hiervan zijn tandvleescorrecties, botcorrecties, vrijleggen van niet-doorgebroken tanden, verwijdering van een lipbandje, ...

Chirurgische tandextractie of tandverwijdering

In tegenstelling tot vroeger gebeurt de verwijdering van een tand nu enkel wanneer het element echt niet meer te redden is. Aangezien de tandheelkundige technieken erg geëvolueerd zijn wordt er steeds meer geopteerd om bij de verwijdering van een tand zoveel mogelijk botsparend te werken. Dit biedt voor eventuele bijkomende behandelingen verschillende voordelen.

3D-diagnostiek

Om bovenstaande problemen te verhelpen, stelt Paro Westerlo Parodontologie & Implantologie de volgende parodontale behandelingen voor:

Om parodontitis te genezen starten we meestal met een grondige dieptereiniging van de wortels en de omliggende structuren in combinatie met een optimalisatie van uw mondhygiëne.

Door middel van een Cone Beam CT-scan, een relatief nieuwe techniek, kunnen 3D-beelden gemaakt worden van uw bot- en tandstructuren. Dat laat toe om aanhoudende klachten aan uw tanden, zonder duidelijke oorzaak, alsnog via 3D-beelden te verklaren.

logo paro westerlo - Implantoloog Antwerpen, Kempen

OP ZOEK NAAR EEN SPECIALIST PARODONTOLOOG VOOR DE VERWIJDERING VAN EEN TAND OF EEN TANDVLEESCORRECTIE? MAAK EEN AFSPRAAK BIJ PARO WESTERLO – PARODONTOLOGIE & IMPLANTOLOGIE.

bottom of page